Prowess EcoTechnologies Ltd

Global-Constructions EcoTechnology "GCCT" är speciellt anpassad för dagens värld

Skogsbränder, översvämningar och orkaner har globalt blivit några av de värsta fienderna för många av världens samhällen under senaste åren.

GCCT:s överlägsna miljöanpassade designmetoder för hållbarare och högkvalitativa bostäder som ger tåligare konstruktioner, som då kan motstå en mer våldsam natur.

Utöver styrka och tålighet med VIC Superisolering kan en GCCT byggnad/villa också utrustas med ett eller flera GCCT energisystem.

GCCT energisystem innebär olika system med energi avsedd för självförsörjande hus/bostäder som då inte äventyrar husets kvalitets- och miljöhänsyn!

Magma förvandlas till Basaltförstärkning i HPCC "High Performance Ceramic Concrete"

Frånvaron av Järn i GCCT "Global Ceramic Construction Technology" minskar änmer koldioxidavtrycket samt vikten och degenereringen av konstruktionen genom rost. Allt Järn har ersatts med förstärkning av Basalt.

Basaltfiber tillverkas av smält basalt (Magma), som är ett av de vanligaste mineralerna på jorden. Vår tillverkningsprocess ger basaltfibern bättre egenskaper, vilka liknar kolfiberns, men utan kolfiberns hälsorisker och dessutom till en avsevärt lägre kostnad.

GCCT Självförsörjande Energisystem

Hur självförsörjande är dessa energisystem?

Självförsörjningen kan överstiga 100% beroende på hur man väljer att dimensionera systemet även i de nordiska länderna, energiöverskott ger då användaren ett mycket säkrare elnät i  huset om ett avbrott i energileveransen från det lokala nätet sker.

I länder som Sydamerika, Asien och Afrika som har intensiv solenergi, kommer det att vara möjligt att producera ett betydande energiöverskott. Ett system, som kan användas för att producera vätgas som lagras eller också kan säljas till etablerade kunder och användare inom industrin, transporter eller liknande!

Vätgas kan inom en snar framtid, förutom att leverera hushållsel, även leverera energi till batteri- eller vätgasbilar, vilket med GCCT självförsörjande energisystem kommer att resultera i en bättre ekonomi för hushåll.

Självförsörjande Energisystem "Value Vision Living"

Befolkningstillväxt i Sverige och världen

Global Constructions har i samarbete med partners utvecklat metoder för att bygga ekologiska och ekonomiska bostäder, som kan utrustas med ett GCCT självförsörjande Energisystem.

"Value Vision Living", först och främst är ett koncept där energi från solpaneler och/eller vindkraft används. Den producerade energin kommer att förse ett hushåll med energi och ett eventuellt överskott kan även lagras komprimerad i vätgaskärl.

H2 lagring anses vara det ultimata framtida energilagringssystemet. Vätgas som lagras i stora volymer och vid behov åter omvandlas till elektrisk energi genom bränsleceller, ett system utan föroreningar och där avgaserna är rent vatten.

Sverige och större delen av Europa upplever en allt snabbare befolkningstillväxt och en större urbanisering än tidigare.

Som ett resultat av detta drabbas många länder, inte bara i Europa utan också i övriga världen, av ett underskott på mindre och prisvärda bostäder samt hyreslägenheter.

Något som skapar stora problem för låginkomsthushåll, studenter och ungdomar i allmänhet.

Bostadsunderskottet medför också fortsatt en stor utmaning för många länder idag och för hur viktigt det har blivit att man idag kan bygga prisvärda miljövänliga bostäder även för dessa grupper i framtiden.